top of page
tło gz.jpg

Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju | 29 maja 2023

GZwydarzenie dostępne (1).png

19 prelegentów.
Praktyczna i ekspercka wiedza.
Synergia nauki, biznesu i samorządu.

Bez-tytulu-80-x-2000-px-102x1024.png
Bez-tytulu-80-x-2000-px-102x1024.png
Wiedza czołowych ekspertów i praktyków
z dziedziny zarządzania - na wyciągnięcie ręki
Bez-tytulu-80-x-2000-px-102x1024.png
Konferencja w liczbach

19

prelegentów

1

debata​

2

warsztaty i sesja praktyczna​

2

sesje plenarne​

117+

uczestników​

1

dyskusja​

Instytut Maxa Webera wraz z partnerami: Uzdrowiskową Gminą Szczawno - Zdrój,
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Zachodnią Izbą Gospodarczą,
uprzejmie zaprasza do udziału w I edycji konferencji i warsztatów GÓRY ZARZĄDZANIA.


PATRON GÓR ZARZĄDZANIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EWALUACYJNE 

Dlaczego warto?
INDYWIDUALNE REKOMENDACJE_W KRYZYSIE_.png

Możliwość uzyskania rekomendacji dotyczących złożonych i nietypowych problemów od wybitnych specjalistów.

WYBITNI SPECJALIŚCI ​.png

Czołowi specjaliści w obszarze zarządzania z samorządów, nauki, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

AKTUALNA WIEDZA ​G.png

Przekazanie kompleksowej oraz aktualnej wiedzy w nowoczesnej formie z udziałem wybitnych ekspertów.

Program
PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI​.png

Sposobność nabycia praktycznych umiejętności z paneli dotyczących finansów, sieciowania i marketingu.

NAWIĄZYWANIE PARTNERSTW​.png

Nawiązywanie partnerstw nie tylko z gminami, ale również z szeroko pojętymi biznesem i nauką.

ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE​.png

Nauka rzetelnej analizy sytuacji, otoczenia, zachowań klientów, czy trafnego przewidywania przyszłości.

Program

10:00 - Powitanie uczestników przez dra Jerzego Tutaja – Założyciela Instytutu Maxa Webera, uroczyste otwarcie przez Profesor Małgorzatę Rutkowską - Przewodniczącą Rady Programowej Instytutu Maxa Webera, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego Jerzego Pokoja, Prezydenta Wałbrzycha - Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej dra Romana Szełemeja i Burmistrza Uzdrowiskowej Gminy Szczawno - Zdrój Marka Fedoruka.

10:15 - Sesja I: Zarządzanie organizacją w trudnych czasach

 

Moderator - dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk - Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Najnowsze trendy w zarządzaniu strategicznym
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Zarządzanie finansami organizacji w czasach kryzysu
Prof. dr hab. Marian Noga, Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem - Wyższa Szkoła Bankowa

 

Metody podejmowania decyzji w IT
Prof. dr hab. Kesra Nermed – Uniwersytet Szczeciński, Kierownik Katedry Metod Wspomagania

Decyzji i Neuronauki Poznawczej

 

Współczesne orientacje modelowania biznesu

Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

11:15 - Sesja praktyczna

 

Wprowadzenie z Centrum Badań Kosmicznych:
Prof. dr hab. M
arek Banaszkiewicz

 

Przywództwo w organizacji – doświadczenia ze świata sportu
Antoni Piechniczek

Koń jako trener i katalizator relacji w organizacji
Jerzy Pokój

Zarządzanie z pozycji serca w czasach kryzysu
Krzysztof Kras – Trener biznesu Grupa Kras

12:10 - Przerwa kawowa

12:30 - Sesja II: Zarządzanie samorządem w dobie kryzysu


Moderator - Prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Wrocławski

 

Skuteczne zarządzanie miastem i aglomeracją
Dr Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha

 

Rola ewaluacji w radzeniu sobie z kryzysem
Monika Bartosiewicz – Niziołek  – Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
 
Myślenie strategiczne w samorządzie
Grzegorz Dziarski – Doradca miast w Związku Miast Polskich

13.00 - Debata pod moderacją dr Karoliny Lipińskiej, architektki innowacji (Politechnika Gdańska),
z udziałem:
Prof. dr hab. Stanisława Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Małgorzaty Nermend – Uniwersytet Szczeciński
Marka Pasztetnika – Prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej

13:30 - Dyskusja plenarna pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Pol - Politechnika Wrocławska,
z udziałem:
prezydentów, burmistrzów, wójtów, pracowników JST i przedstawicieli NGO.

14:00 - Warsztaty


14:00 - SIECIOWANIE I PARTNERSTWO

Dr Karolina Lipińska – Politechnika Gdańska

Synergia działań i współpraca odgrywają coraz większą rolę w czasach VUCA. Duża zmienność rynków i ich nieprzewidywalność jest utrudnieniem dla samorządów jak i przedstawicieli przedsiębiorstw oraz uczelni. Jak więc skutecznie ze sobą współpracować? Ile zależy od naszej mentalności a ile jesteśmy w stanie się nauczyć?

 

14:30 - DIGITAL MARKETING W PRAKTYCE

Dorota Kondratowicz - Senior HR & Operations Manager w Skalski Growth

Dobór i zastosowanie kanałów digital marketingu w celu maksymalizacji korzyści biznesowych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego

15.00 – Podsumowanie konferencji - dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska, profesor Politechniki Wrocławskiej 

15.05 – Networking przy winie i przekąskach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu bez podania przyczyny.

Czołowi specjaliści w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i samorządem
Prelegenci
Bez-tytulu-80-x-2000-px-102x1024.png
Kaleta.png

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988 r., habilitację w 2000 r., a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w 2014 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrują się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
Kras (2).png

prof. dr hab. inż. Kesra Nermend​

prof. dr hab. inż. Kesra Nermend​
Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie ekonomii. Prezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Katedry Metod Komputerowych w Gospodarce Eksperymentalnej w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Korczak.png

dr hab. Jerzy Korczak,

prof. uczelni​

dr hab. Jerzy Korczak
prof. uczelni​
Pracownik naukowy Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Kierował zespołem badawczym do opracowania raportu „Kompleksowa koncepcja zmian kompetencji administracji publicznej w celu przeprowadzenie reformy decentralizacyjnej – obszar finanse publiczne, majątek skarbu państwa, zarządzanie kryzysowe, nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, administracji rządowej i zespolonej, usług administracyjnych”.
Kras (8).png

Grzegorz Dziarski​

Grzegorz Dziarski​
Koncentruje się na strategiach organizacji, przywództwie, pracy zespołów sztabowych, kreowaniu organizacji uczących się, kompleksowym zarządzaniem jakością. Uważa, że ludzie, zespoły i organizacje tworzą współzależne systemy, a jakość i sens ich działania bazuje na wspólnie rozumianych wartościach oraz opieraniu swojej aktywności na kadrach, koncentracji, kreatywności, kojarzeniu, komunikacji, korelacji i koordynacji (7 K).
Kras (7).png

dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska​

dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska​
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania PWr. Doktor nauk ekonomicznych, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na UE w Katowicach. Autorka/współautorka ponad 200 publikacji. Odbyła wiele zagranicznych staży naukowych. Jest członkiem wielu Stowarzyszeń Naukowych (ESEŚiZN, SERiA, PTS). Od 2007 r. członek zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W 2009 r. wpisana do biografii do kolejnej edycji na 2010 r.- Who`sWho in the Word. Rrecenzentka w czasopismach (Journal of Sustainability and Environmental, MDPI Sustainability.
Pol.png

dr inż. Małgorzata Pol​

dr inż. Małgorzata Pol​
Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania w Katedrze Organizacji i Zarządzania. Wcześniej pracownik w Kongeracji S.A., zajmującym się przygotowaniem analiz w zakresie opłacalności wdrażanych projektów, a także przygotowaniem analiz rynkowych w zakresie wdrażanych projektów. Główny obszar badań obejmuje optymalizację działań produkcyjnych w ramach przemysłu 4.0.
Koźmiński.png

prof. dr hab. Andrzej Koźmiński​

prof. dr hab. Andrzej Koźmiński​
Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog, autor ponad 50 książek z dziedziny zarządzania publikowanych w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych, zasiada w radach nadzorczych spółek. Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
Kras (11).png

dr n. med. Roman Szełemej​

dr n. med. Roman Szełemej​
Od 2011 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha. Inicjator powstania i lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, pomysłodawca i koordynator strategii rozwoju społeczno gospodarczego „Sudety 2030”. Laureat licznych nagród i wyróżnień za swoją pracę na rzecz ochrony zdrowia oraz samorządu.
Niziołek.png

Monika Bartosiewicz-Niziołek​

Monika Bartosiewicz-Niziołek​
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE oraz kursu trenerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Kras (6).png

prof. zw. Stanisław Czaja​

prof. zw. Stanisław Czaja​
Pracownik naukowy Katedry Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładowca kilkunastu uczelni w latach 1992 – 2020. Autor ponad 800 publikacji naukowych. Ekspert Sejmu RP, Senatu RP, Ministerstwa Środowiska oraz wielu międzynarodowych instytucji – Banku Światowego, UNDP ONZ, instytucji Unii Europejskiej.
Kras (4).png

dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. uczelni
Od 2008 roku w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Prezydium Sekcji Wodnej oraz komitetu programowego konferencji Enviroinfo. Autor ponad 100 publikacji naukowych, recenzent w czasopismach, np. MDPI Sustainability.
Noga.png

prof. dr hab. Marian Noga​

prof. dr hab. Marian Noga​
Ukończył w 1974 na Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. W 1995 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych, został profesorem nadzwyczajnym swojej uczelni, a w 1998 objął stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1995–1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Gospodarki Narodowej, a od 1999 do 2005 był rektorem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Kras (3).png

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda​

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda​
Profesor nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Inteligencji Biznesowej – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Autor wielu ekspertyz i publikacji naukowych. Był członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
Kras (10).png

dr inż. Małgorzata Nermend ​

dr inż. Małgorzata Nermend ​
Katedra Wczesnej Edukacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński, Członek Zespołu Badawczego Pedagogiki Szkoły. Obecnie moje zainteresowania i dalsze plany naukowe skoncentrowane są wokół badań z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej w pedagogice, a także z udziałem w projekcie naukowo-badawczym w którym pełnię funkcję koordynatora badań naukowych nad modelami nauczania.
Kras (9).png

Marek Pasztetnik​

Marek Pasztetnik​
Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Doradca Prezydenta Pracodawców RP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Członek unijnej sieci informacyjnej Team Europe.
Kras.png

Krzysztof Kras​

Krzysztof Kras​
Doświadczony trener i coach. Od 40 lat zarządza ludźmi w różnych organizacjach, firmach i instytucjach. Doradca wielu firm polskich i zagranicznych. Wybitny mówca, mentor i inspirator, propagator autorskich koncepcji biznesowych: Biznes z Poziomu Serca, GraEdukacja, Harmonizowanie Życia.
Organizatorzy
Lipińska.png

dr Karolina Lipińska​

dr Karolina Lipińska​
Samorządowiec z 20-letnim stażem odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w woj. pomorskim. Koordynowała prace związane z wdrażaniem pierwszej w Polsce regionalnej polityki rozwoju klastrów. Członkini zespołu ds. polityki klastrowej przy Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii.
Kras.png

Dorota Kondratowicz

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988 r., habilitację w 2000 r., a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w 2014 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrują się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
Tutaj.png

dr Jerzy Tutaj​

dr Jerzy Tutaj​
Od 25 lat zajmuje się consultingiem, prowadzeniem badań marketingowych i opinii społecznej (m.in. dla Toyoty). Wykłada na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych. Autor i współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Strategii Rozwoju i Raportów o stanie kilkunastu gmin, a także strategii rozwoju i marketingowych przedsiębiorstw.
Kras (2).png

Wojciech Tutaj

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988 r., habilitację w 2000 r., a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w 2014 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrują się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
jpegphoto_78b8575ff90452337c6256e563df29c6.jpg

Krystian Ulbin

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988 r., habilitację w 2000 r., a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w 2014 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrują się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
Kras.png

Dominika Dewor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988 r., habilitację w 2000 r., a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w 2014 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrują się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
Bilety
Bilety
Konferencja

Uczestnictwo stacjonarne

W ramach udziału stacjonarnego otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału we wszystkich prelekcjach oraz warsztatach podczas konferencji w Zamku Książ wraz z poczęstunkiem, pakietem konferencyjnym oraz czasopismem European Journal of Management and Social Science.

robienie zdjęć

W ramach udziału online otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału we wszystkich prelekcjach konferencji w trybie zdalnym, za pomocą platformy streamingowej.

Uczestnictwo online

Dla kogo jest konferencja?​
Dodaj-podtytul-4-1024x576.jpg

Góry Zarządzania to cykliczna konferencja dedykowana: samorządom, przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym połączona z warsztatami praktycznymi. Celem spotkań będzie poznawanie aktualnych rozwiązań w szerokim obszarze zarządzania: procesami, projektami, kapitałem ludzkim, finansami, a także przedstawianie dobrych praktyk,

integracja i wypracowanie rekomendacji do zmian legislacyjnych.

Poznaj najnowsze trendy w zarządzaniu wprost od ekspertów ze świata nauki i biznesu!
Partnerzy
324302576_695195508896436_6069940475571071075_n.jpg
Zachodnia-Izba-Gospodarcza-FIAB-machines-ZIG.png
ue.png
76906-_2_-1024x444.png
bottom of page