top of page

Góry Zarządzania - II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna to wydarzenie, które pozwala naukowcom i praktykom z różnych dziedzin na wymianę doświadczeń i poglądów na tematy związane z szeroko pojętym zarządzaniem organizacjami. Konferencja ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i biznesowego oraz stworzenie platformy do formowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

 

Wydarzenie jest otwarte dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedstawicieli kół naukowych i instytucji otoczenia biznesu, jak również praktyków zarządzania i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Konferencja stanowi także okazję dla uczestników do prezentacji własnych badań oraz doskonalenia umiejętności prezentacyjnych. Uczestnicy mają również szansę opublikowania wyników swoich badań w formie rozdziału w po-konferencyjnym wydaniu specjalnego numeru czasopisma EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE. Konferencja ta oferuje liczne możliwości rozwoju naukowego poprzez kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków badawczych oraz wzajemną inspirację.

Jesteśmy przekonani, że kolejna edycja konferencji będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, dyskusji oraz wymiany pomysłów na tematy poruszane podczas spotkania, a także będzie ważnym wsparciem dla rozwoju współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

Terminy

03.06.2024

 Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń

14.06.2024

Konferencja 

15.07.2024

 Ostatni dzień przyjmowania artykułów do publikacji pokonferencyjnej

Program konferencji

9.30 | rejestracja – Centrum ul. Sportowa 4, DOBROMIERZ (sala konferencyjna I piętro)

10.00 | Uroczyste otwarcie – Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Pan Jerzy Pokój, Zarząd Instytutu Maxa Webera, Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Maxa Webera Pani Profesor Małgorzata Rutkowska

10.10 | IDEA GÓR ZARZĄDZANIA  – Dr Karolina Lipińska (Politechnika Gdańska)

10.20 | Prelekcja – Prof. dr hab. Aldona Dereń , Dr Jan Skonieczny Politechnika Wrocławska – Strategia ochrony własności intelektualnej  w organizacjach

10.40 | Prelekcja: Dr Jerzy Tutaj Instytut Maxa Webera – Zarządzanie zmianą w organizacjach gospodarczych i organizacjach kultury

10.55 | Dr Małgorzata Matyja Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Zarządzanie kulturą

11.10 | Inż. Marzena Kulikowska Politechnika Wrocławska - Strategie marketingowe obiektów zabytków na Dolnym Śląsku

11.25 | Doktorant Robert Rothe Uniwersytet Zielonogórskiego – Przemysł 4.0 - online

11.40 |  Doktorant Politechniki Wrocławskiej – Piotr Godziewski - Modernizacja infrastruktury krytycznej: Kierunki transformacji w organizacjach serwisowych i sprzedażowych

11.55  Doktorant Krystian Ulbin – Rekomendacje dla funkcjonowania Spółdzielni Ekonomicznych na Dolnym Śląsku

12.10 | Doktorant Robert Łojko – Politechnika Wrocławska Zarzadzanie organizacją wiedzy na Dolnym Śląsku

12.25 | Recital Maja Świderska

13.00 | Lunch

Góry-Zarządzania

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • pracowników naukowych,

 • doktorantów,

 • studentów,

 • koła naukowe,

 • przedstawicieli firm,

 • osoby zainteresowane tematyką konferencji.

 Komitet Naukowy

prof. zw.  KESRA NERMEND

Uniwersytet Szczeciński

dr hab. inż., prof. uczelni 

MAŁGORZATA RUTKOWSKA 

dr hab. inż. AGNIESZKA BECLA

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. zw. STANISŁAW CZAJA

dr hab. ELŻBIETA WOJNICKA-SYCZ

dr hab. inż. PAWEŁ BARTOSZCZUK

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Gdański

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Komitet Organizacyjny

dr inż. Małgorzata Matyja

przewodnicząca

Krystian Ulbin

Wojciech Tutaj 

członek

członek

Góry-Zarządzania

Celem zespołu organizującego Konferencję Naukową jest integracja pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz kół studenckich, jak również wymiana poglądów pomiędzy różnymi specjalizacjami, nawiązanie współpracy pomiędzy nimi oraz tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej Góry Zarządzania.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji.

Miejsce

Centrum Turystyczne Granitowego Szlaku

Adres

ul. Sportowa 4
58-170 Dobromierz

Centrum Turystyczne Granitowego Szlaku prowadzi działalność z zakresu:

udostępniania oferty turystycznej gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Udanin, Świdnica i Żarów; 

 • aktywnych działań promujących rozwój turystyki zrównoważonej i obszarów wiejskich, poprzez wspieranie rozwoju szlaków pieszych i rowerowych,

 • organizacji wydarzeń integrujących środowisko regionalnych przedsiębiorców z zakresu turystyki oraz szerokiego promowania i wspierania ich działań,

 • organizacji imprez okolicznościowych promujących aktywną turystykę regionalną,

 • organizacji wystaw i warsztatów edukacyjnych na temat regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

 • promocji produktów regionalnych

Dlaczego warto...

zgłosić się na konferencję?

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Możemy dowiedzieć się o nowych podejściach do naszych badań, zdobyć wgląd w różne perspektywy oraz poznać najnowsze trendy i osiągnięcia w naszej dziedzinie. Takie interakcje mogą prowadzić do inspirujących dyskusji i współpracy.

Sieć kontaktów

Konferencja to również doskonała okazja do budowania sieci kontaktów. Poznawanie innych uczestników, wymiana myśli i doświadczeń może prowadzić do cennych współprac i możliwości rozwoju zawodowego.

Możliwość tworzenia zespołów badawczych

Spotkania na konferencji mogą być początkiem współpracy naukowej. Poznanie innych uczestników, którzy mają podobne zainteresowania badawcze, może prowadzić do powstania zespołów badawczych lub projektów naukowych. 

Bezpośredni dostęp do ekspertów

Konferencja zapewnia niepowtarzalną możliwość bezpośredniego kontaktu z innymi naukowcami. Dzięki temu możemy zadawać pytania, uzyskiwać wyjaśnienia i dyskutować na temat ich badań oraz doświadczeń. To unikalna szansa na zdobycie wglądu w najnowsze trendy i osiągnięcia w danej dziedzinie.

Partnerzy

WSSE
cropped-logotype.png
UEW_logo_poziom_rgb.png
EJMSS

Organizatorzy

UMWD logo .jpg
OKIS logo_poziom.jpg
szlakiem granitu
logo imw.png

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Góry-Zarządzania

KONTAKT Z KOMITETEM ORGANIZACYJNYM

Twoja wiadomość została wysłana!

Jedlina Zdrój 58-330
ul. Warszawska 20

Tel: (+48) 697 108 880
E-mail: biuro@goryzarzadzania.pl

bottom of page